ثبت شکایات

کاربران گرامی میتوانند شکایات و انتقادات خود را از طریق شماره تلفن ۶۶۵۸۱۴۳۸-۰۲۱ و یا ایمل info@mordental.com به

مركز ارتباط مشتريان فروشگاه اطلاع داده شود تا مشكل فوراً بررسي و در صورت اثبات پیگیری و رفع گردد.