حمل و نقل

سرویس حمل و نقل بنابر درخواست مشتریان و کابران به صورت پیک ، باربری، پست پیشتاز و یا تیپاکس میباشد که هزینه

هرکدام طبق نرخنامه مصوب واحد های مربوطه محاصبه میگردد و به عهده مشتری میباشد .

در صورت خرید بالاتر از مبلغ ۱۵ میلیون ریال هزینه ارسال رایگان میباشد .