فروش سراسری

فروشگاه اینترنتی موردنتال قادر است تا به تمامی نقاط ایران محصولات خود را ارائه و ارسال نماید و محدودیتی در ارسال و فروش خود به نواحی مختلف ندارد .