در حال نمایش 20 نتیجه

کیت 210 عددی ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D گریسون Garrison

18/300/000 تومان
کیت 210 عددی ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D گریسون Garrison کیت 210 عددی شامل: 50 عدد ماتریکس FX100 50 عدد

کیت 420 عددی ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D گریسون Garrison

34/100/000 تومان
کیت 420 عددی ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D گریسون Garrison کیت 420 عددی شامل: 100 عدد ماتریکس FX100 100 عدد

کیت کامل 200 عددی وج آسورت Fusion 3D گریسون Garrison

7/800/000 تومان
کیت کامل 200 عددی وج آسورت Fusion 3D گریسون Garrison شامل 50 عدد از هر رنگ (آبی، سبز، زرد و

کیت کامل 400 عددی وج آسورت Fusion 3D گریسون Garrison

14/700/000 تومان
کیت کامل 400 عددی وج آسورت Fusion 3D گریسون Garrison شامل 100 عدد از هر رنگ (آبی، سبز، زرد و

کیت کامل ماتریس و وج قدامی گریسون Garrison

10/900/000 تومان
کیت کامل ماتریس و وج قدامی گریسون Garrison 50 عدد ماتریکس کوتاه قدامی 50 عدد ماتریکس بلند قدامی 100 عدد

ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX100-M) گریسون Garrison

4/200/000 تومان
ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX100-M) گریسون Garrison ارتفاع ماتریکس: 4.4 میلی متر بسته 50 عددی   ماتریس سکشنال کرو

ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX100) گریسون Garrison

7/500/000 تومان
ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX100) گریسون Garrison ارتفاع ماتریکس: 4.4 میلی متر بسته 100 عددی   ماتریس سکشنال کرو

ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX150-M) گریسون Garrison

4/200/000 تومان
ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX150-M) گریسون Garrison ارتفاع ماتریکس: 4.1 میلی متر 6.0 میلی متر با اکستنشن بسته 30

ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX150) گریسون Garrison

7/500/000 تومان
ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX150) گریسون Garrison ارتفاع ماتریکس: 4.1 میلی متر 6.0 میلی متر با اکستنشن بسته 60

ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX175-M) گریسون Garrison

4/200/000 تومان
ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX175-M) گریسون Garrison ارتفاع ماتریکس: 5.6 میلی متر بسته 50 عددی   ماتریس سکشنال کرو

ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX175) گریسون Garrison

7/500/000 تومان
ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX175) گریسون Garrison ارتفاع ماتریکس: 5.6 میلی متر بسته 100 عددی   ماتریس سکشنال کرو

ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX200-M) گریسون Garrison

4/200/000 تومان
ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX200-M) گریسون Garrison ارتفاع ماتریکس: 6.6 میلی متر بسته 50 عددی   ماتریس سکشنال کرو

ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX200) گریسون Garrison

7/500/000 تومان
ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX200) گریسون Garrison ارتفاع ماتریکس: 6.6 میلی متر بسته 100 عددی   ماتریس سکشنال کرو

ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX300-M) گریسون Garrison

4/200/000 تومان
ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX300-M) گریسون Garrison ارتفاع ماتریکس: 6.0 میلی متر 8.7 میلی متر با اکستنشن بسته 30

ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX300) گریسون Garrison

7/500/000 تومان
ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX300) گریسون Garrison ارتفاع ماتریکس: 6.0 میلی متر 8.7 میلی متر با اکستنشن بسته 60

مینی کیت کامل ماتریس و وج قدامی گریسون Garrison

5/900/000 تومان
مینی کیت کامل ماتریس و وج قدامی گریسون Garrison 25 عدد ماتریکس کوتاه قدامی 25 عدد ماتریکس بلند قدامی 40

مینی کیت وج آسورت قدامی گریسون Garrison

6/500/000 تومان
مینی کیت وج آسورت قدامی گریسون Garrison 200 عدد وج آسورت قدامی   بازسازی آناتومی اینترپروکسیمال با سرعت و اطمینان

وج زرد Fusion 3D گریسون Garrison

4/200/000 تومان
وج زرد Fusion 3D گریسون Garrison شامل 100 عدد وج وجود بلاک در انتهاب وج جهت سهولت در گرفتن وج

وج سبز Fusion 3D گریسون Garrison

4/200/000 تومان
وج سبز Fusion 3D گریسون Garrison شامل 100 عدد وج وجود بلاک در انتهاب وج جهت سهولت در گرفتن وج

وج نارنجی Fusion 3D گریسون Garrison

4/200/000 تومان
وج نارنجی Fusion 3D گریسون Garrison شامل 100 عدد وج وجود بلاک در انتهاب وج جهت سهولت در گرفتن وج