دیسک پرداخت بدون مرکز / Polishing stem Disc

230,000تومان

🔸دیسک پرداخت مرکز دار تک رنگ
🔹تعداد: 40 عددی
🔸در 4 سطح نرم ،خیلی نرم متوسط و زبز