روکش سر لایت سم Disposable Light Guide Sleeve Sam

15/000 تومان
روکش سر لایت سم Disposable Light Guide Sleeve Sam تهیه شده از بهترین مواد اولیه مناسب برای جلولگیری از انتقال

روکش لایت تفنگی 10 عددی سم Complete Curing Light Sleeves Sam

15/000 تومان
روکش لایت تفنگی 10 عددی سم Complete Curing Light Sleeves Sam ساخته شده از مواد درجه یک جلوگیری از انتقال

روکش لایت قلمی 15 عددی سم Disposable Light Guide Sleeve Sam

15/000 تومان
روکش لایت قلمی 15 عددی سم Disposable Light Guide Sleeve Sam جلوگیری از انتقال بیماری و باکتری‌ها به صرفه و