تمپوسم: سمان موقت مروابن Tempo Cem Morvabon

قیمت اصلی 597/000 تومان بود.قیمت فعلی 507/000 تومان است.

سمان زینک فسفات مروابن Zinc Phosphate Cement Morvabon

سمان زینک فسفات مروابن Zinc Phosphate Cement Morvabon ماده کف بندی برای زیر پرکردگی آمالگام سمان کردن روکش و بریج

سمان کربوکسیلات مروابن Carboxylate Cement Morvabon

تومان
سمان کربوکسیلات مروابن Carboxylate Cement Morvabon ماده کف بندی برای زیر پر کردگی آمالگام جهت سمان روکش و بریج در

سمان گلاس یونومر مروابن Glass lonomer Morvabon

سمان گلاس یونومر مروابن Glass lonomer Morvabon سمان لوتینگ سلف کیور گلاس یونومر رادیواپک آزادسازی فلوراید و جلوگیری از پوسیدگی