ژل کلرهگزیدین مروابن Morva Sept Gel Morvabon

180/000 تومان
ژل کلرهگزیدین Morva Sept Gel فاقد گلوکونات آماده سازی کانال ریشه شست و شوی روت کانال جهت از بین بردن

محلول کلر هگزیدین 2% 1000 میلی لیتری مروابن Morva Sept Morvabon

695/000 تومان
محلول کلر هگزیدین 2% 1000 میلی لیتری مروابن Morva Sept Morvabon فاقد گلوکونات شست و شوی روت کانال جهت از

محلول کلر هگزیدین 2% 220 میلی لیتری مروابن Morva Sept Morvabon

275/000 تومان
محلول کلر هگزیدین 2% 220 میلی لیتری مروابن Morva Sept Morvabon فاقد گلوکونات شست و شوی روت کانال جهت از