نمایش 1–30 از 120 نتیجه

برس پرداخت ATD Felt

برس پرداخت ATD Felt کشور سازنده: چین متریال طبیعی بدون آسیب به دندان پالیش نهایی کامپوزیت

برس پرداخت چرمی (Leather) ATD

60/000 تومان
برس پرداخت چرمی (Leather) ATD کشور سازنده: چین متریال طبیعی بدون آسیب به دندان پالیش نهایی کامپوزیت

برس پرداخت موی بز(goat brush) ATD

50/000 تومان
برس پرداخت موی بز(goat brush) ATD کشور سازنده: چین متریال طبیعی بدون آسیب به دندان پالیش نهایی کامپوزیت

برس پرداخت نخی (thread) ATD

42/000 تومان
برس پرداخت نخی (thread) ATD کشور سازنده: چین متریال طبیعی بدون آسیب به دندان پالیش نهایی کامپوزیت

فرز الماسه توربین Cylinder, End cone, Pointed دور آبی ATD (بسته 5 عددی)

210/000 تومان
فرز الماسه توربین Cylinder, End cone, Pointed دور آبی ATD (بسته 5 عددی) کشور سازنده: چین جنس: الماسی   تطبیق

فرز الماسه توربین Depth Marking دور آبی ATD (بسته 5 عددی)

210/000 تومان
فرز الماسه توربین Depth Marking دور آبی ATD (بسته 5 عددی) کشور سازنده: چین جنس: الماسی   تطبیق پذیری فرز

فرز الماسه توربین Depth Marking دور آبی ATD (بسته 5 عددی)

210/000 تومان
فرز الماسه توربین Depth Marking دور آبی ATD (بسته 5 عددی) کشور سازنده: چین جنس: الماسی   تطبیق پذیری فرز

فرز الماسه توربین Double Conical دور آبی ATD (بسته 5 عددی)

210/000 تومان
فرز الماسه توربین Double Conical دور آبی ATD (بسته 5 عددی) کشور سازنده: چین جنس: الماسی   تطبیق پذیری فرز

فرز الماسه توربین Egg دور آبی ATD (بسته 5 عددی)

210/000 تومان
فرز الماسه توربین Egg دور آبی ATD (بسته 5 عددی) کشور سازنده: چین جنس: الماسی   تطبیق پذیری فرز توربین

فرز الماسه توربین Egg دور مشکی ATD (بسته 5 عددی)

210/000 تومان
فرز الماسه توربین Egg دور مشکی ATD (بسته 5 عددی) کشور سازنده: چین جنس: الماسی   تطبیق پذیری فرز توربین

فرز الماسه توربین End Cut دور آبی ATD (بسته 5 عددی)

210/000 تومان
فرز الماسه توربین End Cut دور آبی ATD (بسته 5 عددی) کشور سازنده: چین جنس: الماسی   تطبیق پذیری فرز

فرز الماسه توربین End Cut دور قرمز ATD (بسته 5 عددی)

210/000 تومان
فرز الماسه توربین End Cut دور قرمز ATD (بسته 5 عددی) کشور سازنده: چین جنس: الماسی   تطبیق پذیری فرز

فرز الماسه توربین Flame دور آبی ATD (بسته 5 عددی)

210/000 تومان
فرز الماسه توربین Flame دور آبی ATD (بسته 5 عددی) کشور سازنده: چین جنس: الماسی   تطبیق پذیری فرز توربین

فرز الماسه توربین Flame دور زرد ATD (بسته 5 عددی)

210/000 تومان
فرز الماسه توربین Flame دور زرد ATD (بسته 5 عددی) کشور سازنده: چین جنس: الماسی   تطبیق پذیری فرز توربین

فرز الماسه توربین Flame دور زرد ATD (بسته 5 عددی)

210/000 تومان
فرز الماسه توربین Flame دور زرد ATD (بسته 5 عددی) کشور سازنده: چین جنس: الماسی   تطبیق پذیری فرز توربین

فرز الماسه توربین Flame دور سبز ATD (بسته 5 عددی)

210/000 تومان
فرز الماسه توربین Flame دور سبز ATD (بسته 5 عددی) کشور سازنده: چین جنس: الماسی   تطبیق پذیری فرز توربین

فرز الماسه توربین Flame دور قرمز ATD (بسته 5 عددی)

210/000 تومان
فرز الماسه توربین Flame دور قرمز ATD (بسته 5 عددی) کشور سازنده: چین جنس: الماسی   تطبیق پذیری فرز توربین

فرز الماسه توربین Flat End Cone دور آبی ATD (بسته 5 عددی)

210/000 تومان
فرز الماسه توربین Flat End Cone دور آبی ATD (بسته 5 عددی) کشور سازنده: چین جنس: الماسی   تطبیق پذیری

فرز الماسه توربین Flat End Cone دور آبی ATD (بسته 5 عددی)

210/000 تومان
فرز الماسه توربین Flat End Cone دور آبی ATD (بسته 5 عددی) کشور سازنده: چین جنس: الماسی   تطبیق پذیری

فرز الماسه توربین Flat End Cone دور آبی ATD (بسته 5 عددی)

210/000 تومان
فرز الماسه توربین Flat End Cone دور آبی ATD (بسته 5 عددی) کشور سازنده: چین جنس: الماسی   تطبیق پذیری

فرز الماسه توربین Flat End Cone دور زرد ATD (بسته 5 عددی)

210/000 تومان
فرز الماسه توربین Flat End Cone دور زرد ATD (بسته 5 عددی) کشور سازنده: چین جنس: الماسی   تطبیق پذیری

فرز الماسه توربین Flat End Cone دور زرد ATD (بسته 5 عددی)

210/000 تومان
فرز الماسه توربین Flat End Cone دور زرد ATD (بسته 5 عددی) کشور سازنده: چین جنس: الماسی   تطبیق پذیری

فرز الماسه توربین Flat End Cone دور مشکی ATD (بسته 5 عددی)

210/000 تومان
فرز الماسه توربین Flat End Cone دور مشکی ATD (بسته 5 عددی) کشور سازنده: چین جنس: الماسی   تطبیق پذیری

فرز الماسه توربین Flat End Cone دور مشکی ATD (بسته 5 عددی)

210/000 تومان
فرز الماسه توربین Flat End Cone دور مشکی ATD (بسته 5 عددی) کشور سازنده: چین جنس: الماسی   تطبیق پذیری

فرز الماسه توربین Flat End Cone(X Long) دور آبی ATD (بسته 5 عددی)

240/000 تومان
فرز الماسه توربین Flat End Cone(X Long) دور آبی ATD (بسته 5 عددی) کشور سازنده: چین جنس: الماسی   تطبیق

فرز الماسه توربین Flat End Cylinder دور آبی ATD (بسته 5 عددی)

210/000 تومان
فرز الماسه توربین Flat End Cylinder دور آبی ATD (بسته 5 عددی) کشور سازنده: چین جنس: الماسی   تطبیق پذیری

فرز الماسه توربین Flat End Cylinder دور سبز ATD (بسته 5 عددی)

210/000 تومان
فرز الماسه توربین Flat End Cylinder دور سبز ATD (بسته 5 عددی) کشور سازنده: چین جنس: الماسی   تطبیق پذیری

فرز الماسه توربین Flat End Cylinder دور قرمز ATD (بسته 5 عددی)

210/000 تومان
فرز الماسه توربین Flat End Cylinder دور قرمز ATD (بسته 5 عددی) کشور سازنده: چین جنس: الماسی   تطبیق پذیری

فرز الماسه توربین Flat End Cylinder دور مشکی ATD (بسته 5 عددی)

210/000 تومان
فرز الماسه توربین Flat End Cylinder دور مشکی ATD (بسته 5 عددی) کشور سازنده: چین جنس: الماسی   تطبیق پذیری

فرز الماسه توربین Flat End دور آبی ATD (بسته 5 عددی)

240/000 تومان
فرز الماسه توربین Flat End دور آبی ATD (بسته 5 عددی) کشور سازنده: چین جنس: الماسی   تطبیق پذیری فرز