نگهدارنده سوزن Mayo Hegar Needle Holder 140mm Smart Instru

430/000 تومان
نگهدارنده سوزن Mayo Hegar Needle Holder 140mm Smart Instru جهت گرفتن سوزن در بخیه و جراحی طراحی سبک و باکیفیت

نگهدارنده سوزن Mayo Hegar Needle Holder 160mm Smart Instru

450/000 تومان
نگهدارنده سوزن Mayo Hegar Needle Holder 160mm Smart Instru جهت گرفتن سوزن در بخیه و جراحی طراحی سبک و باکیفیت

نگهدارنده سوزن متیو Mathieu Needle Holder 140mm Smart Instru

750/000 تومان
نگهدارنده سوزن متیو Mathieu Needle Holder 140mm Smart Instru  برای نگه‌داشتن سوزن‌ حین بخیه و جراحی مقاوم در برابر خوردگی