نوار بلند اره بین دندانی دستی تور وی ام TorVM 3.384A

499/000 تومان
نوار بلند اره بین دندانی دستی تور وی ام TorVM 3.384A برش خورده مشابه jiffy شرکت اولترادنت طول 145mm عرض

نوار ماتریس فلزی تور وی ام 1.381 TorVM

119/000 تومان
نوار ماتریس فلزی تور وی ام 1.381 TorVM عرض 7 میلیمتر و طول 10 سانتی متر