پروب مدرج ویلیامز Williams Probe Periodontics Smart Instru

250/000 تومان
پروب مدرج ویلیامز Williams Probe Periodontics Smart Instru برای اندازه گیری عمق پاکت در اطراف دندان قابل اتوکلاو جنس: استیل