در حال نمایش یک نتیجه

الواتور پریوست Molt Periosteal Elevator Smart Instru

375/000 تومان
الواتور پریوست Molt Periosteal Elevator Smart Instru جهت جدا کردن پریستئوم از روی استخوان در جراحی‌های دندانپزشکی  مناسب برای لق