لایت کیور بی سیم دنت امریکا Litex 696 LED Turbo DentAmerica

16/700/000 تومان
لایت کیور بی سیم دنت امریکا Litex 696 LED Turbo DentAmerica لایت کیور بیسیم پرتوان حداکثر شدت اشعه خروجی: 2500

لایت کیور ژئوسافت ESTUS LED Geosoft

25/000/000 تومان
لایت کیور ژئوسافت ESTUS LED Geosoft باطری پر توان، دارای باطری لیتیوم 1600 میلی آمپر شدت اشعه: از 500-2500 mw/cm2