روکش شفاف خلفی تور وی ام 1.911 TorVM

قیمت اصلی 879/000 تومان بود.قیمت فعلی 836/000 تومان است.
روکش شفاف خلفی تور وی ام 1.911 TorVM 64 عددی

نوار سلولوئیدی شفاف برش خورده تور وی ام 1.040 TorVM

179/000 تومان
نوار سلولوئیدی شفاف برش خورده تور وی ام 1.040 TorVM 100عدد نوار برش خورده عرض 8 میلیمتر

نوار سلولوئیدی شفاف تور وی ام 1.041 TorVM

179/000 تومان
نوار سلولوئیدی شفاف تور وی ام 1.041 TorVM عرض 10 میلی متر 100 عددی

نوار ماتریس قدامی تور وی ام 1.387 TorVM

629/000 تومان
نوار ماتریس قدامی تور وی ام 1.387 TorVM نوار فلزی پروگزیمال قدامی متوسط 12 عددی