کیت کامل 200 عددی وج آسورت Fusion 3D گریسون Garrison

7/800/000 تومان
کیت کامل 200 عددی وج آسورت Fusion 3D گریسون Garrison شامل 50 عدد از هر رنگ (آبی، سبز، زرد و

کیت کامل 400 عددی وج آسورت Fusion 3D گریسون Garrison

14/700/000 تومان
کیت کامل 400 عددی وج آسورت Fusion 3D گریسون Garrison شامل 100 عدد از هر رنگ (آبی، سبز، زرد و

کیت کامل ماتریس و وج قدامی گریسون Garrison

10/900/000 تومان
کیت کامل ماتریس و وج قدامی گریسون Garrison 50 عدد ماتریکس کوتاه قدامی 50 عدد ماتریکس بلند قدامی 100 عدد

کیت وج پلاستیکی تور وی ام 1.820 TorVM

557/000 تومان
کیت وج پلاستیکی تور وی ام 1.820 TorVM کیت وج پلاستیکی دارای وج نازک و متوسط پلاستیکی بسته بندی 80

کیت وج چوبی تور وی ام 1.080 TorVM

267/000 تومان
کیت وج چوبی تور وی ام 1.080 TorVM کیت وج چوبی دو رنگ دارای وج کوتاه و نازک_متوسط و نازک

کیت وج چوبی تور وی ام 1.083 TorVM

527/000 تومان
کیت چوبی تور وی ام 1.083 TorVM کیت چوبی چهار رنگ دارای وج سفید، زرد، آبی و صورتی بسته بندی

کیت وج چوبی تور وی ام 1.085 TorVM

1/029/000 تومان
کیت وج چوبی تور وی ام 1.085 TorVM کیت وج چوبی شش رنگ دارای وج نارنجی، سفید، زرد، سبز، آبی

مینی کیت کامل ماتریس و وج قدامی گریسون Garrison

5/900/000 تومان
مینی کیت کامل ماتریس و وج قدامی گریسون Garrison 25 عدد ماتریکس کوتاه قدامی 25 عدد ماتریکس بلند قدامی 40

مینی کیت وج آسورت قدامی گریسون Garrison

6/500/000 تومان
مینی کیت وج آسورت قدامی گریسون Garrison 200 عدد وج آسورت قدامی   بازسازی آناتومی اینترپروکسیمال با سرعت و اطمینان