دسته آینه Mouth Mirror Handle Solid Smart Instru

115/000 تومان
دسته آینه Mouth Mirror Handle Solid Smart Instru مقاوم در برابر ضد عفونی کننده‌ها بدون زنگ زدگی تحمل حرارت 210

دسته آینه توخالی Mouth Mirror Handle Hollow Smart Instru

155/000 تومان
دسته آینه توخالی Mouth Mirror Handle Hollow Smart Instru مقاوم در برابر ضد عفونی کننده‌ها بدون زنگ زدگی تحمل حرارت