دایکال نوری مروابن Calci Mor Morvabon

قیمت اصلی 295/000 تومان بود.قیمت فعلی 259/000 تومان است.
دایکال نوری مروابن Calci Mor Morvabon لاینر رزینی حفره کلسیم هیدروکساید(نوری) محافظ از پالپ دندان مورد استفاده به عنوان لاینر