نمایش 1–12 از 15 نتیجه

زینک اکساید اژنول مروابن ZOE Morvabon

320/000 تومان
زینک اکساید اژنول مروابن ZOE Morvabon سمان موقت زینک اکساید اژنول سمان موقت پانسمان دندان سمان موقت جهت پروتزهای ثابت

ژل بی حسی مروابن Morva Caine Morvabon

195/000 تومان
ژل بی حسی Morva Caine ژل بی حسی بنزوکایین و لیدوکایین کورتاژ سطحی لثه بی حسی موضعی لثه تمیز کردن

فرموکرزول مروابن FormoCresol Morvabon

295/000 تومان
فرموکرزول مروابن FormoCresol Morvabon از بین برنده ی میکروارگانیسم های هوازی و بی هوازی در ریشه دندان محافظت و استحکام

فیشور سیلانت سفید مروابن Morva Sealant Morvabon

295/000 تومان
فیشور سیلانت سفید مروابن Morva Sealant Morvabon مناسب جهت پرکردن شیارها و شکاف های  موجود در دندان اطفال و مینای دندان

کامپوزیت فلو مروابن Morva Flow Morvabon A1

220/000 تومان
کامپوزیت فلو مروابن Morva Flow Morvabon A1 کامپوزیت هیبریدی لایت کیور چند منظوره مناسب برای ترمیم حفره هایی کلاس V-III

کامپوزیت فلو مروابن Morva Flow Morvabon A2

220/000 تومان
کامپوزیت فلو مروابن Morva Flow Morvabon A2 کامپوزیت هیبریدی لایت کیور چند منظوره مناسب برای ترمیم حفره هایی کلاس V-III

کامپوزیت فلو مروابن Morva Flow Morvabon A3

220/000 تومان
کامپوزیت فلو مروابن Morva Flow Morvabon A3 کامپوزیت هیبریدی لایت کیور چند منظوره مناسب برای ترمیم حفره هایی کلاس V-III

کامپوزیت میکروهیبریدی رنگ A1 مروابن Morva Ceram Microhybrid Composite

295/000 تومان
کامپوزیت میکروهیبریدی رنگ A1 مروابن Morva Ceram Microhybrid Composite مقاوم مانند دندان واقی دارای میزان فیلر بالا قابلیت پالیش پذیری

کامپوزیت میکروهیبریدی رنگ A2 مروابن Morva Ceram Microhybrid Composite

295/000 تومان
کامپوزیت میکروهیبریدی رنگ A2 مروابن Morva Ceram Microhybrid Composite تیوب 4گرم کامپوزیت یونیورسال میکروهیبرید رنگ A2 مقاوم مانند دندان واقی

کامپوزیت میکروهیبریدی رنگ A3 مروابن Morva Ceram Microhybrid Composite

295/000 تومان
کامپوزیت میکروهیبریدی رنگ A3 مروابن Morva Ceram Microhybrid Composite تیوب 4گرم کامپوزیت یونیورسال میکروهیبرید رنگ A3 مقاوم مانند دندان واقی

کامپوزیت میکروهیبریدی رنگ A3 مروابن Morva Ceram Microhybrid Composite

295/000 تومان
کامپوزیت میکروهیبریدی رنگ A3 مروابن Morva Ceram Microhybrid Composite تیوب 4گرم کامپوزیت یونیورسال میکروهیبرید رنگ A3 مقاوم مانند دندان واقی

کامپوزیت میکروهیبریدی رنگ BL1 مروابن Morva Ceram Microhybrid Composite

395/000 تومان
کامپوزیت میکروهیبریدی رنگ BL1 مروابن Morva Ceram Microhybrid Composite تیوب 4گرم کامپوزیت یونیورسال میکروهیبرید رنگ A3 مقاوم مانند دندان واقی