پنس آدسون کوخری Tissue Forceps Adson 150mm Smart Instru

285/000 تومان
پنس آدسون کوخری Tissue Forceps Adson 150mm Smart Instru جهت نگه داشتن بافت های داخلی و ظریف طراحی بسیار زیبا

پنس جراحی مستقیم ساده Dissecting Forceps 140mm Smart Instru

285/000 تومان
پنس جراحی مستقیم ساده Dissecting Forceps 140mm Smart Instru  برای گرفتن و جابه جایی مواد به داخل و خارج از

ریشه کش سانترال و پرمولر پایین Lower Incisors Premolars and Root Either Side Forceps Smart Instru

760/000 تومان
فورسپس مولر پایین دو طرف Lower Molars, Either Side Forceps Smart Instru جهت گرفتن دندان و لق کردن و کشیدن

فورسپس پرمولر بالا Upper Premolar Forceps Smart Instru

760/000 تومان
فورسپس پرمولر بالا Upper Premolar Forceps Smart Instru جهت کشیدن دندان های پره مولر فک بالا ظرافت خاص در ساخت

فورسپس پرمولر و سانترال پایین Lower Canines and Premolars Forceps Smart Instru

760/000 تومان
فورسپس پرمولر و سانترال پایین Lower Canines and Premolars Forceps Smart Instru جهت گرفتن دندان و لق کردن و کشیدن

فورسپس ریشه کش بالا، باریک و بلند Upper Roots with Especially Long Beaks Forceps Smart Instru

760/000 تومان
فورسپس ریشه کش بالا، باریک و بلند Upper Roots with Especially Long Beaks Forceps Smart Instru جهت گرفتن دندان و

فورسپس ریشه کش بالا، کوتاه و باریک Upper Roots and Narrow Beaks Forceps Smart Instru

760/000 تومان
فورسپس ریشه کش بالا، کوتاه و باریک Upper Roots and Narrow Beaks Forceps Smart Instru جهت گرفتن دندان و لق

فورسپس سانترال و کناین بالا Upper Incisors and Canines Forceps Smart Instru

760/000 تومان
فورسپس سانترال و کناین بالا Upper Incisors and Canines Forceps Smart Instru جهت گرفتن دندان و لق کردن و کشیدن

فورسپس عقل بالا Upper Wisdom Teeth Forceps Smart Instru

760/000 تومان
فورسپس عقل بالا Upper Wisdom Teeth Forceps Smart Instru جهت گرفتن دندان و لق کردن و کشیدن آن مخصوص کشیدن

فورسپس عقل پایین Lower Wisdom Teeth Forceps Smart Instru

760/000 تومان
فورسپس عقل پایین Lower Wisdom Teeth Forceps Smart Instru جهت گرفتن دندان و لق کردن و کشیدن آن مخصوص کشیدن

فورسپس کاهورن فک بالا چپ Upper Molars Left Gripping In Depth Forceps Smart Instru

760/000 تومان
فورسپس کاهورن فک بالا چپ Upper Molars Left Gripping In Depth Forceps Smart Instru جهت گرفتن دندان و لق کردن

فورسپس کاهورن فک بالا راست Upper Molars Right Gripping In Depth Forceps Smart Instru

760/000 تومان
فورسپس کاهورن فک بالا راست Upper Molars Right Gripping In Depth Forceps Smart Instru جهت گرفتن دندان و لق کردن

فورسپس کاهورن فک پایین Lower Molars, Gripping In Depth Lateral Forceps Smart Instru

760/000 تومان
فورسپس کاهورن فک پایین Lower Molars, Gripping In Depth Lateral Forceps Smart Instru جهت گرفتن دندان و لق کردن و

فورسپس موسکیتو صاف Halsted Mosquito Forceps 125mm Straight Smart Instru

430/000 تومان
فورسپس موسکیتو صاف Halsted Mosquito Forceps 125mm Straight Smart Instru سر صاف   12.5 سانتی متر

فورسپس مولر بالا چپ Upper Molars Left Forceps Smart Instru

760/000 تومان
فورسپس مولر بالا چپ Upper Molars Left Forceps Smart Instru جهت گرفتن دندان و لق کردن و کشیدن آن مخصوص

فورسپس مولر بالا راست Upper Molars Right Forceps Smart Instru

760/000 تومان
فورسپس مولر بالا راست Upper Molars Right Forceps Smart Instru جهت گرفتن دندان و لق کردن و کشیدن آن مخصوص

فورسپس مولر پایین دو طرف Lower Molars, Either Side Forceps Smart Instru

760/000 تومان
فورسپس مولر پایین دو طرف Lower Molars, Either Side Forceps Smart Instru جهت گرفتن دندان و لق کردن و کشیدن

فورسپس هموستاتیک صاف Pean Forceps 140mm Straight Smart Instru

430/000 تومان
فورسپس موسکیتو صاف Halsted Mosquito Forceps 125mm Straight Smart Instru سر صاف 14 سانتی متر

فورسپس هموستاتیک کج Pean Forceps 160mm Curved Smart Instru

430/000 تومان
فورسپس هموستاتیک کج Pean Forceps 160mm Curved Smart Instru سر گج 16 سانتی متر

قیچی گلدمن فاکس Goldman Fox Straight 130mm Scissor Smart Instru

425/000 تومان
قیچی گلدمن فاکس Goldman Fox Straight 130mm Scissor Smart Instru سر صاف 13 سانتی متر جنس : استیل ضدزنگ