روکش سنسور (آرویجی) سم Disposable X-Ray Sensor Sleeve Sam

45/000 تومان
روکش سنسور (آرویجی) سم Disposable X-Ray Sensor Sleeve Sam محافظت از سنسور در برابر آلودگی ، خون و مواد دیگر 

سینی یک بار مصرف 32 عددی سم Disposable Tray Sam

50/000 تومان
سینی یک بار مصرف 32 عددی سم Disposable Tray Sam تهیه شده از بهترین مواد اولیه یکبار مصرف رنگ: سفید

گوده یکبار مصرف 75 عددی سم Disposable Dappen Dish Sam

60/000 تومان
گوده یکبار مصرف 75 عددی سم Disposable Dappen Dish Sam یکبار مصرف جلوگیری از انتقال باکتری و آلودگی قابل استفاده