قلم کامپوزیت گریسون Garrison

7/200/000 تومان
قلم کامپوزیت گریسون Garrison قابلیت 5 اینسترومنت در یک قلم کامپوزیت بدون نیاز به تعویض اینسترومنت ارگونومیک و وزن سبک