در حال نمایش 17 نتیجه

بیکس گاز Sterilization Container 120*120mm Smart Instru

935/000 تومان
بیکس گاز Sterilization Container 120*120mm Smart Instru  قابل استفاده در مصارف بیمارستانی و دندانپزشکی مناسب برای استریل کردن ابزار پزشکی

پنس قفل دار With Lock Tweezer Smart Instru

165/000 تومان
پنس قفل دار With Lock Tweezer Smart Instru مناسب برای گرفتن بافت ها و اجسام کوچک مقاوم در برابر ضد

پنس معمولی Bold Point Tweezer Smart Instru

145/000 تومان
پنس معمولی Bold Point Tweezer Smart Instru مناسب برای برداشت اجسام کوچک برای جابه‌جایی مواد به داخل و خارج دهان

پنس نوک باریک Sharp Point Tweezer Smart Instru

145/000 تومان
پنس نوک باریک Sharp Point Tweezer Smart Instru مناسب برای برداشت اجسام کوچک برای جابه‌جایی مواد به داخل و خارج

دسته آینه Mouth Mirror Handle Solid Smart Instru

115/000 تومان
دسته آینه Mouth Mirror Handle Solid Smart Instru مقاوم در برابر ضد عفونی کننده‌ها بدون زنگ زدگی تحمل حرارت 210

دسته آینه توخالی Mouth Mirror Handle Hollow Smart Instru

155/000 تومان
دسته آینه توخالی Mouth Mirror Handle Hollow Smart Instru مقاوم در برابر ضد عفونی کننده‌ها بدون زنگ زدگی تحمل حرارت

دهان باز کن و لپ گیر 50 عددی سم Sam

150/000 تومان
دهان باز کن و لپ گیر 50 عددی سم Sam  قابل استفاده در درمان های مختلف دندانپزشکی   جنس: پلاستیک نرم 

دیش درب دار Dental Stainless Steel Dish 240*140*50mm Smart Instru

980/000 تومان
دیش درب دار Dental Stainless Steel Dish 240*140*50mm Smart Instru جهت نگهداری ابزار و تجهیزات پزشکی محافظت از ابزار در

سر آینه شماره 4 Mouth Mirror Head Smart Instru

28/000 تومان
سر آینه شماره 4 Mouth Mirror Head Smart Instru بازتاب شفاف قابل اتوکلاو دوام طولانی مناسب برای استفاده نامحدود مقاوم

سر آینه شماره 5 Mouth Mirror Head Smart Instru

28/000 تومان
سر آینه شماره 5 Mouth Mirror Head Smart Instru بازتاب شفاف قابل اتوکلاو دوام طولانی مناسب برای استفاده نامحدود مقاوم

سرنگ سایز 1.8 Syring Fixed 1.8 Catridge Smart Instru

720/000 تومان
سرنگ سایز 1.8 Syring Fixed 1.8 Catridge Smart Instru جهت تزریق داروها و مواد بی حسی قابلیت آسپیراسیون مقاوم در

سرنگ سایز 1.8 Syring Folding 1.8 Catridge Smart Instru

720/000 تومان
سرنگ سایز 1.8 Syring Folding 1.8 Catridge Smart Instru جهت تزریق داروها و مواد بی حسی قابلیت آسپیراسیون مقاوم در

سوند دو سر Double Ended Explorer Smart Insru

115/000 تومان
سوند یکسر مستقیم اندو Single Ended Explorer Smart Insru مناسب برای شناسایی دندان‌های پوسیده و جرم دندانی  مقاوم در برابر

سوند دو سر اندو Double Ended Explorer Smart Insru

115/000 تومان
سوند دو سر اندو Double Ended Explorer Smart Insru مناسب برای شناسایی دندان‌های پوسیده و جرم دندانی  مقاوم در برابر

سوند یکسر مستقیم Single Ended Explorer Smart Insru

115/000 تومان
سوند یکسر مستقیم Single Ended Explorer Smart Insru مناسب برای شناسایی دندان‌های پوسیده و جرم دندانی  مقاوم در برابر مواد

سوند یکسر مستقیم اندو Single Ended Explorer Smart Insru

115/000 تومان
سوند یکسر مستقیم اندو Single Ended Explorer Smart Insru مناسب برای شناسایی دندان‌های پوسیده و جرم دندانی  مقاوم در برابر