در حال نمایش 5 نتیجه

باند عاج و مینای دوال کیور سازگار با سلف اچ و توتال اچ LuxaBond DMG

4/200/000 تومان
  • سمان رزینی دوآل کیور و سلف ادهزیوی که از زیر کونیا جدا نمیشود.
  • این سمان به خاطر فرمول خاص مونومرش بدون نیاز به باندینگ یا اچینگ؛  باند بسیار قوی با سرامیک های زیرکونیا ایجاد میکند.
  • همچنین به خوبی به فلزات ، آلیاژ فلزات ، سرامیک های سیلیکات، سرامیک های اکسید و کامپوزیت ها می چسبد.

باند یونیورسال Ecosite Bond DMG

1/900/000 تومان
  • سمان رزینی دوآل کیور و سلف ادهزیوی که از زیر کونیا جدا نمیشود.
  • این سمان به خاطر فرمول خاص مونومرش بدون نیاز به باندینگ یا اچینگ؛  باند بسیار قوی با سرامیک های زیرکونیا ایجاد میکند.
  • همچنین به خوبی به فلزات ، آلیاژ فلزات ، سرامیک های سیلیکات، سرامیک های اکسید و کامپوزیت ها می چسبد.

گاز پزشکی نفیس طب سلامت

190/000 تومان
گاز پزشکی نفیس طب سلامت گاز دندانپزشکی نفیس طب سلامت، پارچه ای نازک و توری بوده؛ که از الیاف گیاهان

گاز دندانپزشکی آبی نفیس طب سلامت

220/000 تومان
گاز دندانپزشکی آبی نفیس طب سلامت گاز دندانپزشکی نفیس طب سلامت، پارچه ای نازک و توری بوده؛ که از الیاف

گاز دندانپزشکی قرمز نفیس طب سلامت

125/000 تومان
گاز دندانپزشکی قرمز نفیس طب سلامت گاز دندانپزشکی نفیس طب سلامت، پارچه ای نازک و توری بوده؛ که از الیاف