اندومتر انگشتری Endodontic Ring Smart Instru

112/000 تومان
اندومتر انگشتری Endodontic Ring Smart Instru قابل اتوکلاو دارای درجه‌بندی از 1 تا 35 میلی‌متر قابلیت استفاده برای هر دو