در حال نمایش 4 نتیجه

اسپاتول سمان 6.5 Cement Spatula Smart Instru

130/000 تومان
اسپاتول سمان 6.5 Cement Spatula Smart Instru مناسب برای مخلوط نمودن سمان،‌ کامپوزیت و دیگر مواد دندانپزشکی دارای یکسر سایز:

اسپاتول سمان 9.0 Cement Spatula Smart Instru

130/000 تومان
اسپاتول سمان 9.0 Cement Spatula Smart Instru مناسب برای مخلوط نمودن سمان،‌ کامپوزیت و دیگر مواد دندانپزشکی دارای یکسر سایز:

قلم کامپوزیت 1.8-1.2 هیدمن با دسته هالو Composite Instrument Heidman Spatula Rigid Smart Instru

570/000 تومان
قلم کامپوزیت 1.8-1.2 هیدمن Composite Instrument Heidman Spatula Rigid Smart Instru  جهت پخش کردن کامپوزیت روی دندان مقاوم در برابر

قلم کامپوزیت 2.0-2.0 هیدمن با دسته هالو Composite Instrument Heidman Spatula Rigid Smart Instru

570/000 تومان
قلم کامپوزیت 2.0-2.0 هیدمن با دسته هالو Composite Instrument Heidman Spatula Rigid Smart Instru  جهت پخش کردن کامپوزیت روی دندان