در حال نمایش 4 نتیجه

الواتور فلوهر Flohr 2.5 mm Elevator Smart Instru

425/000 تومان
الواتور فلوهر Flohr 2.5 mm Elevator Smart Instru قابل استفاده برای لق کردن دندان مناسب جهت کشیدن دندان و لوکسه

الواتور فلوهر Flohr 3.5 mm Elevator Smart Instru

425/000 تومان
الواتور فلوهر Flohr 3.5 mm Elevator Smart Instru قابل استفاده برای لق کردن دندان مناسب جهت کشیدن دندان و لوکسه

الواتور فلوهر سوزنی چپ Flohr Left 3.5 mm Elevator Smart Instru

425/000 تومان
الواتور فلوهر سوزنی چپ Flohr Left 3.5 mm Elevator Smart Instru قابل استفاده برای لق کردن دندان مناسب جهت کشیدن

الواتور فلوهر سوزنی راست Flohr Right 3.5 mm Elevator Smart Instru

425/000 تومان
الواتور فلوهر سوزنی راست Flohr Right 3.5 mm Elevator Smart Instru قابل استفاده برای لق کردن دندان مناسب جهت کشیدن