در حال نمایش 4 نتیجه

الواتور مستقیم Bein Straight 4.0 mm Elevator Smart Instru

425/000 تومان
الواتور مستقیم Bein Straight 4.0 mm Elevator Smart Instru جهت جدا کردن استخوان و بافت‌های نرم و حساس از دندان

الواتور مستقیم Bein Straight 5.0 mm Elevator Smart Instru

425/000 تومان
الواتور مستقیم Bein Straight 5.0 mm Elevator Smart Instru جهت جدا کردن استخوان و بافت‌های نرم و حساس از دندان

الواتور مستقیم Luxating Straight 4.0 mm Elevator Smart Instru

425/000 تومان
الواتور مستقیم Luxating Straight 4.0 mm Elevator Smart Instru جهت جدا کردن استخوان و بافت‌های نرم و حساس از دندان

الواتور مستقیم Luxating Straight 5.0 mm Elevator Smart Instru

425/000 تومان
الواتور مستقیم Luxating Straight 5.0 mm Elevator Smart Instru جهت جدا کردن استخوان و بافت‌های نرم و حساس از دندان