در حال نمایش یک نتیجه

بیکس گاز Sterilization Container 120*120mm Smart Instru

935/000 تومان
بیکس گاز Sterilization Container 120*120mm Smart Instru  قابل استفاده در مصارف بیمارستانی و دندانپزشکی مناسب برای استریل کردن ابزار پزشکی