در حال نمایش 5 نتیجه

تری با دندانی اندازه بزرگ 12 عددی سم Large Size Tray Sam

40/000 تومان
تری با دندانی قدامی 12 عددی سم Anterior Modeling Tray Sam قابل استفاده برای قالبگیری از محیط دهان و دندان

تری با دندانی اندازه کوچک 12 عددی سم Small Size Tray Sam

40/000 تومان
تری با دندانی اندازه کوچک 12 عددی سم Small Size Tray Sam قابل استفاده برای قالبگیری از محیط دهان و

تری با دندانی اندازه متوسط 12 عددی سم Medium Size Tray Sam

40/000 تومان
تری با دندانی اندازه متوسط 12 عددی سم Medium Size Tray Sam قابل استفاده برای قالبگیری از محیط دهان و

تری با دندانی قدامی 12 عددی سم Anterior Modeling Tray Sam

40/000 تومان
تری با دندانی قدامی 12 عددی سم Anterior Modeling Tray Sam قابل استفاده برای قالبگیری از محیط دهان و دندان

تری با دندانی نیم فک 12 عددی سم Modeling Tray Sam

40/000 تومان
تری با دندانی نیم فک 12 عددی سم Modeling Tray Sam قابل استفاده برای قالبگیری از محیط دهان و دندان