در حال نمایش 4 نتیجه

سوند دو سر Double Ended Explorer Smart Insru

115/000 تومان
سوند یکسر مستقیم اندو Single Ended Explorer Smart Insru مناسب برای شناسایی دندان‌های پوسیده و جرم دندانی  مقاوم در برابر

سوند دو سر اندو Double Ended Explorer Smart Insru

115/000 تومان
سوند دو سر اندو Double Ended Explorer Smart Insru مناسب برای شناسایی دندان‌های پوسیده و جرم دندانی  مقاوم در برابر

سوند یکسر مستقیم Single Ended Explorer Smart Insru

115/000 تومان
سوند یکسر مستقیم Single Ended Explorer Smart Insru مناسب برای شناسایی دندان‌های پوسیده و جرم دندانی  مقاوم در برابر مواد

سوند یکسر مستقیم اندو Single Ended Explorer Smart Insru

115/000 تومان
سوند یکسر مستقیم اندو Single Ended Explorer Smart Insru مناسب برای شناسایی دندان‌های پوسیده و جرم دندانی  مقاوم در برابر