در حال نمایش 2 نتیجه

سیکل اسکیلر Sickle Scaler Smart Instru

137/000 تومان
سیکل اسکیلر Sickle Scaler Smart Instru این وسیله با جدا کردن جرم از روی دندان، برای جرمگیری دندان خصوصا دندان‌‌های

سیکل اسکیلر با دسته هالو Sickle Scaler Smart Instru

390/000 تومان
سیکل اسکیلر با دسته هالو Sickle Scaler Smart Instru این وسیله با جدا کردن جرم از روی دندان، برای جرمگیری