در حال نمایش 7 نتیجه

ماتریس سکشنال شفاف M100 گریسون Garrison

4/500/000 تومان
ماتریس سکشنال شفاف M100 گریسون Garrison ارتفاع ماتریس: 5میلی متر بسته 100 عددی ویژگی های ماتریکس شفاف (سری MC) *

ماتریس سکشنال شفاف M175 گریسون Garrison

4/500/000 تومان
ماتریس سکشنال شفاف M175 گریسون Garrison ارتفاع ماتریس: 5.9 میلی متر بسته 100 عددی ویژگی های ماتریکس شفاف (سری MC)

ماتریس سکشنال شفاف M200 گریسون Garrison

4/500/000 تومان
ماتریس سکشنال شفاف M200 گریسون Garrison ارتفاع ماتریس: 6.8 میلی متر بسته 100 عددی ویژگی های ماتریکس شفاف (سری MC)

ماتریس قدامی DXR3 M100 گریسون Garrison

5/500/000 تومان
ماتریس قدامی DXR3 M100 گریسون Garrison ارتفاع ماتریکس: 4.6 میلی متر پهنا: 1.55 میلیمتر طول: 14.85 میلیمتر بسته 100 عددی

ماتریس قدامی DXR3 M175 گریسون Garrison

5/500/000 تومان
ماتریس قدامی DXR3 M175 گریسون Garrison ارتفاع ماتریکس: 5.5 میلی متر پهنا: 1.6 میلیمتر طول: 15.67میلیمتر بسته 100 عددی ماتریکس

ماتریس قدامی DXR3 M200 گریسون Garrison

5/500/000 تومان
ماتریس قدامی DXR3 M200 گریسون Garrison ارتفاع ماتریکس: 6.4 میلی متر پهنا: 1.02 میلیمتر طول: 16.51 میلیمتر بسته 100 عددی

ماتریس قدامی DXR3 M300 گریسون Garrison

5/500/000 تومان
ماتریس قدامی DXR3 M300 گریسون Garrison ارتفاع ماتریکس: 6.4 میلی متر 8.6 میلی متر با اکستنشن پهنا: 1.51 میلیمتر طول: