در حال نمایش یک نتیجه

پنس آدسون کوخری Tissue Forceps Adson 150mm Smart Instru

285/000 تومان
پنس آدسون کوخری Tissue Forceps Adson 150mm Smart Instru جهت نگه داشتن بافت های داخلی و ظریف طراحی بسیار زیبا