در حال نمایش یک نتیجه

خمیر کلسیم هیدروکساید مروابن Endo Cal Morvabon

260/000 تومان
خمیر کلسیم هیدروکساید Endo Cal حاوی باریم سولفات جهت پر کردن موقت کانال های عفونی خاصیت ضد باکتری قوی تحریک