در حال نمایش 2 نتیجه

بن فایل میلر با دسته هالو Miller Bone File 4.5 mm Smart Instru

550/000 تومان
بن فایل میلر با دسته هالو Miller Bone File 4.5 mm Smart Instru جهت صاف کردن لبه‌های ناصاف استخوانی دندان

بن فایل میلر با دسته هالو Miller Bone File 6mm Smart Instru

550/000 تومان
بن فایل میلر با دسته هالو Miller Bone File 6mm Smart Instru جهت صاف کردن لبه‌های ناصاف استخوانی دندان برداشت