در حال نمایش 5 نتیجه

پنس آدسون ساده Dissecting Forceps Adson Smart Instru

280/000 تومان
پنس آدسون ساده Dissecting Forceps Adson Smart Instru  برای گرفتن و جابه جایی مواد به داخل و خارج از دهان

پنس آدسون کوخری Tissue Forceps Adson 150mm Smart Instru

285/000 تومان
پنس آدسون کوخری Tissue Forceps Adson 150mm Smart Instru جهت نگه داشتن بافت های داخلی و ظریف طراحی بسیار زیبا

پنس آدسون مستقیم نوک باریک Dissecting Forceps Narrow Point 140mm Smart Instru

285/000 تومان
پنس آدسون مستقیم نوک باریک Dissecting Forceps Narrow Point 140mm Smart Instru  برای گرفتن و جابه جایی مواد به داخل

پنس جراحی مستقیم ساده Dissecting Forceps 140mm Smart Instru

285/000 تومان
پنس جراحی مستقیم ساده Dissecting Forceps 140mm Smart Instru  برای گرفتن و جابه جایی مواد به داخل و خارج از