در حال نمایش 5 نتیجه

اسپاتول محکمه دو سر 7.5 Cement Spatula Smart Instru

130/000 تومان
اسپاتول محکمه دو سر 7.5 Cement Spatula Smart Instru جهت نمونه برداری از مواد شیمیایی دارای دو سر سایز: 6

اسپاتول محکمه دو سر 7.5 با دسته هالو Cement Spatula Smart Instru

تومان
اسپاتول محکمه دو سر 7.5 با دسته هالو Cement Spatula Smart Instru جهت نمونه برداری از مواد شیمیایی دارای دو

اکسکویتور 1.2 Spoon Excavator Smart Instru

130/000 تومان
اکسکویتور 1.2 Spoon Excavator Smart Instru ابزار مخصوص برش و برداشت پوسیدگی دندان مناسب برای جرمگیری دستی مقاوم در برابر

اکسکویتور 1.5 Spoon Excavator Smart Instru

130/000 تومان
اکسکویتور 1.5 Spoon Excavator Smart Instru ابزار مخصوص برش و برداشت پوسیدگی دندان مناسب برای جرمگیری دستی مقاوم در برابر

اکسکویتور 2.0 Spoon Excavator Smart Instru

130/000 تومان
اکسکویتور 2.0 Spoon Excavator Smart Instru ابزار مخصوص برش و برداشت پوسیدگی دندان مناسب برای جرمگیری دستی مقاوم در برابر