در حال نمایش 2 نتیجه

ژل هموستات مروابن Alum Stop Morvabon

265/000 تومان
ژل هموستات مروابن Alum Stop Morvabon ژل انعقاد خون ایجاد هموستاز و بند آوردن خونریزی لثه ایزولاسیون و ایجاد محیط

مایع هموستات مروابن Alum Stop Morvabon

295/000 تومان
مایع هموستات مروابن Alum Stop Morvabon محلول انعقاد خون ایجاد هموستاز و بند آوردن خونریزی لثه ایزولاسیون و ایجاد محیط