در حال نمایش 3 نتیجه

آمالگام دیبالوی Amalgam Dibaloy 1 Spill

1/400/000 تومان
آمالگام دیبالوی Amalgam Dibaloy 1 Spill آمالگام کپسولی 50 عددی محتویات: 45% نقره، 24% مس، 31 درصد قلع محتوی ذرات

آمالگام دیبالوی Amalgam Dibaloy 2 Spill

2/000/000 تومان
آمالگام دیبالوی Amalgam Dibaloy 2 Spill آمالگام کپسولی 50 عددی محتویات: 45% نقره، 24% مس، 31 درصد قلع محتوی ذرات

آمالگام دیبالوی Amalgam Dibaloy 3 Spill

2/600/000 تومان
آمالگام دیبالوی Amalgam Dibaloy 3 Spill آمالگام کپسولی 50 عددی محتویات: 45% نقره، 24% مس، 31 درصد قلع محتوی ذرات