نمایش 1–12 از 18 نتیجه

کیت کامل ماتریس و وج قدامی گریسون Garrison

10/900/000 تومان
کیت کامل ماتریس و وج قدامی گریسون Garrison 50 عدد ماتریکس کوتاه قدامی 50 عدد ماتریکس بلند قدامی 100 عدد

ماتریس سکشنال شفاف M100 گریسون Garrison

4/500/000 تومان
ماتریس سکشنال شفاف M100 گریسون Garrison ارتفاع ماتریس: 5میلی متر بسته 100 عددی ویژگی های ماتریکس شفاف (سری MC) *

ماتریس سکشنال شفاف M175 گریسون Garrison

4/500/000 تومان
ماتریس سکشنال شفاف M175 گریسون Garrison ارتفاع ماتریس: 5.9 میلی متر بسته 100 عددی ویژگی های ماتریکس شفاف (سری MC)

ماتریس سکشنال شفاف M200 گریسون Garrison

4/500/000 تومان
ماتریس سکشنال شفاف M200 گریسون Garrison ارتفاع ماتریس: 6.8 میلی متر بسته 100 عددی ویژگی های ماتریکس شفاف (سری MC)

ماتریس قدامی AN100 گریسون Garrison

4/200/000 تومان
ماتریس قدامی AN100 گریسون Garrison ارتفاع: 8.6 میلیمتر پهنا: 5.08 میلیمتر طول: 6.35 میلیمتر بسته 50 عددی

ماتریس قدامی AN200 گریسون Garrison

4/200/000 تومان
ماتریس قدامی AN200 گریسون Garrison ارتفاع: 10.4 میلیمتر پهنا: 4.5 میلیمتر طول: 6.35 میلیمتر بسته 50 عددی   بازسازی آناتومی

ماتریس قدامی DXR3 M100 گریسون Garrison

5/500/000 تومان
ماتریس قدامی DXR3 M100 گریسون Garrison ارتفاع ماتریکس: 4.6 میلی متر پهنا: 1.55 میلیمتر طول: 14.85 میلیمتر بسته 100 عددی

ماتریس قدامی DXR3 M175 گریسون Garrison

5/500/000 تومان
ماتریس قدامی DXR3 M175 گریسون Garrison ارتفاع ماتریکس: 5.5 میلی متر پهنا: 1.6 میلیمتر طول: 15.67میلیمتر بسته 100 عددی ماتریکس

ماتریس قدامی DXR3 M200 گریسون Garrison

5/500/000 تومان
ماتریس قدامی DXR3 M200 گریسون Garrison ارتفاع ماتریکس: 6.4 میلی متر پهنا: 1.02 میلیمتر طول: 16.51 میلیمتر بسته 100 عددی

ماتریس قدامی DXR3 M300 گریسون Garrison

5/500/000 تومان
ماتریس قدامی DXR3 M300 گریسون Garrison ارتفاع ماتریکس: 6.4 میلی متر 8.6 میلی متر با اکستنشن پهنا: 1.51 میلیمتر طول:

مینی کیت سکشنال ماتریس 3D Fusion Firm FXH100 گریسون Garrison

6/900/000 تومان
مینی کیت سکشنال ماتریس 3D Fusion Firm FXH100 گریسون Garrison ارتفاع ماتریس: 4.3 میلی متر کیت 150 عددی آسورت سیستم

مینی کیت سکشنال ماتریس 3D Fusion Firm FXH150 گریسون Garrison

6/900/000 تومان
مینی کیت سکشنال ماتریس 3D Fusion Firm FXH150 گریسون Garrison ارتفاع ماتریس: 4.3 میلی متر 5.9 میلی متر با اکستنشن